Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System, NHS) hastalarının, genomik tıp alanında elde edilen ilerlemelerden yararlanabilmesine yönelik olarak, 2012 yılının sonlarına doğru 100.000 Genom Projesi başlatılmıştır. 2017 yılında tamamlanması planlanan bu proje sayesinde Birleşik Krallığın genomik tıp uygulama ve araştırma alanında dünya liderliğine yükselmesi hedeflenmektedir.  Okumaya devam et

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Dördüncü sanayi devriminin sağlık alanındaki yansımalarını tartışılırken;

  • Sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişiminin çok hızlandığı, bu durumun kaliteli sağlık hizmet sunumuna ilişkin karar verme süreci ile geliştirilecek/kullanılacak ürünleri (ilaç, tıbbi malzeme, donanım) doğrudan etkilediği, bundan dolayı sağlıktaki dönüşümün rotasını anlamak için hizmet sunumu, ilaç ve malzeme üretimi, araştırma ve bilginin üretim ve kullanımı gibi bileşenlerin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiği (tıklayınız),

    Okumaya devam et

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Dördüncü sanayi devriminin imkan ve yönelimleri doğrultusunda sağlıkta bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişimi çok hızlanmış, kişiye özgü tanı ve tedavi statejilerini destekleyen yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu durum karar verme süreci yanı sıra geliştirilecek/kullanılacak tanı ve tedavi ürünlerini de doğrudan etkilemektedir.  Okumaya devam et

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Dördüncü sanayi devrimi, gelişmiş teknolojilere dayalı ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini küresel ölçekte tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktarda veriyi (big data) işleyerek eyleme yönelik (actionable) doğru bilgiyi otomatik olarak üretip kullanabilmeyi hedeflemektedir. Sağlıkta yenilikçi teknolojilere dayalı söz konusu sıçramayı gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Okumaya devam et

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Dördüncü sanayi devrimi, gelişmiş teknolojilere dayalı ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini -küresel ölçekte- tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktara veriyi (big data) işleyerek karar ve eyleme yönelik (actionable) doğru bilgiyi otomatik olarak üretebilmeyi hedeflemektedir. Günümüzün yenilikçi teknolojileri bu amaca yönelik kavram, model ve araçları sunmaya başlamıştır.  Okumaya devam et

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

Dünya dördüncü sanayi devriminin başında kabul edilmektedir. Sensörlerin geniş kullanım alanı bulması, kablosuz iletişim ve ağların yaygınlaşması, akıllı robot ve makinelerin artan şekilde kullanımı, düşük maliyetli yüksek bilgi işlem gücü ve büyük veri analitiklerinin gelişimi vs. üretim sektörlerinin dönüşümünü gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu yeni dijital sanayi devrimi üretimde esnekliği arttırma, kişiselleştirme, hızı, kaliteyi ve üretkenliği iyileştirme için imkanlar sunmaktadır. Ancak, bunun gerçekleşebilmesi için şirketlerin küresel değer zinciri boyunca veri akışı entegrasyonu kadar yeni donanım, bilgi ve iletişim teknolojilerine ve veri analizine yatırım yapmaları gerekmektedir. Günümüzde dünyada gelişmiş ülkeler bu yeni devrimi yakalamak ve avantaj sağlamak için uğraşmaktadırlar. Okumaya devam et

Dördüncü sanayi devrimi (1): Anlamı ve önemi

İletişim teknolojileri hızla gelişiyor, tüm alanlarda gündelik hayatın vazgeçilmez parçası haline geliyor ve yaşamı dönüştürüyor. Ölçeği, kapsamı ve karmaşıklığı göz önüne alındığında daha önce görülmemiş bir dönüşüm ve sanayi süreçleri üzerindeki etkisi veya kısaca Dördüncü Sanayi Devrimi Davos’taki 2016 yılı Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum, WEF) da ana teması idi. Nasıl şekilleneceği kestirilemese de bu dönüşüme karşı bütüncül, kapsamlı, küresel politikanın tüm paydaşlarını kapsayan  bir tepki verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Okumaya devam et

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Tek bir sağlık kaydının değerinin çalıntı bir kredi kartı numarasına göre neredeyse 10 kat daha fazla olması ve sağlık alanındaki fikri hakların (ilaç ve cihaz geliştirme, faturalama süreci, bakım süreçleri vs.) ticari rekabet anlamında önemi göz önüne alındığında, ABD’de siber saldırıların son zamanlarda artarak sağlık hizmet sunucularını hedeflemesine şaşırmamak gerekir. Okumaya devam et